Adquisició de dades i visualització sobre la imatge

Part dels nostres projectes es basan en l’adquisició de dades proveïdes per sensors.

Des de SABELIC, a partir d’un esquema, plànol o imatge de la instal·lació, podem programar aquesta solució pel teu projecte. 

Quan es vol controlar o monitoritzar una sala de calderes és important pels mantenidors, tenir un esquema de la instal·lació amb tots els paràmetres a temps real. 

Som una empresa partner de Loxone, una empresa líder en instal·lacions de domòtica. A partir de la última actualització del seu software, ja és possible afegir un mòdul de visualització gràfica en els seus projectes.