Diagrames de Loxone

Diagrames de Loxone

VISUALITZACIÓ GRÀFICA EN SISTEMES DE CONTROL I MONITORITZACIÓ

Des de SABELIC entenem la domòtica com un concepte avançat de control sobre qualsevol instal·lació (habitatge, nau o edifici) que utilitza intel·ligència artificial per actuar de forma òptima davant de qualsevol necessitat: climatització, il·luminació, ventilació…

Quan es vol controlar o monitoritzar una sala de calderes és important pels mantenidors, tenir un esquema de la instal·lació amb tots els paràmetres a temps real. 

Des de SABELIC, a partir d’un esquema, plànol o imatge de la instal·lació, podem programar aquesta solució pel teu projecte. 

Sabelic som una empresa partner de Loxone, una empresa líder en instal·lacions de domòtica. A partir de la última actualització del seu software, ja és possible afegir un mòdul de visualització gràfica en els seus projectes.  


Comments are closed.