Implementació del teletreball

Implementació del teletreball

Consells per implementar el teletreball en una situació d’emergència social

Encara que l’ideal i adequat és implementar el teletreball d’una forma ordenada, pactada i amb, fins i tot, un període de prova, és probable que les circumstàncies que porten a l’empresa a haver d’optar per aquesta forma de treball remot de manera imprevista, almenys durant un temps.

Definir objectius: Si ja és important tenir clares les tasques a realitzar a l’oficina, quan treballem a distància es fa encara més essencial, sobretot per una menor supervisió i un treball més autònom. Per a això, realitzar llistes de tasques clares i accessibles en tot moment per el teletreballador és clau.
Capacitar el personal: Les tecnologies de la comunicació a distància seran indispensables per tenir els treballadors informats del que han de fer en tot moment. L’ús de les trucades i les vídeo trucades de vegades seran la forma més adequada per comunicar-se i evitar els possibles malentesos que poden donar-se en els missatges de text.
Proporcionar l’equip necessari: El teletreballador ha de comptar un equip igual al què disposava a l’oficina, a més d’accés a Internet. Ja vam veure que les despeses que es puguin derivar d’això, haurien de ser cobertes per l’empresa.
Mantenir una bona comunicació: Empleats i supervisors han de mantenir una comunicació fluïda. A més, és altament recomanable incloure al menys una reunió presencial per mantenir la cohesió grupal.
Compte amb les distraccions domèstiques: Treballar a casa pot venir acompanyat de distraccions, com tasques domèstiques o descansos més llargs del compte. Per això és essencial entendre i establir que encara que estiguem a casa, estem en horari laboral i hem d’evitar realitzar, per tant, activitats que no estiguin relacionades amb les nostres tasques laborals.
Establir una rutina: Es poden establir períodes d’una o diverses hores, sempre dins de la jornada laboral, en els quals s’acorda que tot l’equip estarà accessible.
Reforça la ciberseguretat: En una situació d’emergència social, les presses poden fer-nos descuidats, sobretot pel que fa a seguretat digital es refereix. Per això cal posar atenció a les mesures de ciberseguretat que empresa i teletreballadors hauran de contemplar per assegurar-se que no es filtren dades o són víctimes de hackers.

Comments are closed.