Archivar en septiembre 2019

Industria Shields acord de formació

Sabelic Serveis arriba a un acord amb Industrial Shields per fer la formació a diferents col·lectius interessat en sistemes Oberts i solucions aplicades a la Industria.

Contingut del curs Arduino I NodeRed
Instal·lació Arduino IDE
Configuració Arduino IDE
Primer projecte: Blink
Programació Visual de Arduino (Node Red)
Aprenent a programar Arduino
Funcionament Arduino
Estructura d’un projecte Sketch
El llenguatge de programació
Ús de variables
Dades, tipus i ús
Projecte Blink (segona part)
Tipus d’operadors
Aprenent a programar Arduino (II)
Arrays y strings
Funcions d’usuari
Llibreries i Ús
Hardware
Hardware, Software & Community
Arduino vs SBC (Single Board Computer)
Tipus de plaques Arduino
Shields Arduino
Usabilitat i maneig
Components electrònics
Memòries que usa Arduino
E/S Digitales
E/S Analógicas, PWM
Sensors
Motors
Comunicacions i protocols
Ús del Port Sèrie en Arduino
Protocol TCP/IP
Ethernet, hardware i ús
Protocol HTTP
Exemples Ethernet amb Arduino
Coneixements avançats en Arduino
Presentació
Arduino
Material de pràctiques
Maneig Arduino bàsic
Pràctiques repàs Arduino
Repàs programació Arduino
Repàs llibreries Arduino
Programació Avançada Arduino
Estructures
Arrays i Strings
Tractament de strings (Avançat)
Funcions definides per usuari
Classes i Objectes
Creació de llibreries
Comunicant-nos amb Arduino (I)
Comunicació per port Sèrie
UART i USB
Bluetooth
Protocol TCP/IP
Maquinari Ethernet
Llibreria Ethernet
Comunicant-nos amb Arduino (II)
Arduino Web Client / Web Server
Connexions HTTP
Wifi en Arduino
4.4. ESP8266
Ús ESP8266 amb Port Sèrie
Programació ESP8266 amb IDE Arduino
Hardware Avançat
Hardware Arduino Avançat
Microcontroladors Arduino
Alimentació
Ports digitals (Avançat)
Ports analògics (Avançat)
EEPROM
Maneig Avançat
SPI
I2C / TWI
Tractament d’Interrupcions
Arduino Watchdog
Arduino Sleep Mode

Abrir chat