Envelliment actiu

Envelliment actiu

Impacte de la tecnologia en el sistemes de salut i benestar social.

Cas d’us de l’activitat de una persona gran amb mobilitat reduïda

La reducció de la taxa de mortalitat que s’ha produït en les últimes dècades a tot el mon, comporta canvis en la distribució per edats de la població.

Com a conseqüència, la esperança de vida de persones majors de 60 anys, es de 20 anys més, per tant en el mont hi hauran més persones grans que nens i nenes.

Aquest canvis tenen un gran impacte en els sistemes de salut i benestar social.

En aquest context, mitjançant la tecnologia, hem de intentar fomentar i perllongar la independència de les persones grans en el seu propi entorn, responen així a les necessitats reals de les persones que tenen cura d’ells, els proveïdors de serveis i les autoritats.

Per aquest motiu des de Sabelic volem integrar milers de dispositius, que arrepleguen i analitzen informació sobre l’estil de vida i l’entorn dels individus, per identificar les seves necessitats i oferir solucions personalitzades, mantenint sempre la seguretat i la privadesa de les dades.

Sabelic esta desenvolupant un sistema de serveis basats en IoT per l’envelliment actiu.

La flexibilitat i la ubiqüitat de les tecnologies IoT, permet realitzar una transformació digital dels serveis per a l’envelliment actiu, al llarg de tota la cadena de valor, desde la prevenció fins a la rehabilitació, centrant-se sempre en el benestar i la qualitat de vida de les persones majors.

Comentarios cerrados.
Abrir chat