Dades per la presa de decisions

La gran quantitat de dades que es generan en l’actualitat, estan donant un paper molt important en el funcionament de les empreses, fent cada cop més imprescindible el tractament de les mateixes.

 

Introducció a l'anàlisi de dades

Les dades ens ajuden a prendre decisions a la vida quotidiana i als negocis. Els analistes de dades utilitzen l’anàlisi de dades, per prendre les millors decisions sobre el seu negoci.

Et trobes treballant en un projecte:
– Ja has formulat totes les preguntes correctes, has aplicat el pensament estructurat i et trobes en completa sincronització amb els interessats.

Estàs llest per a un gran començament. Però hi ha un altre pas en el procés:
preparar les dades correctament. Aquí és on cal comprendre els diferents tipus de dades i les estructures de dades. 

Per començar a crear una primera història, de forma ràpida per poder veure els primers resultats, escollirem els tipus de dades:
treballarem amb dades estructurades, ja siguin fulles de càlcul o bases de dades dels històrics del negoci.