Home

Detector de temperatura corporal

Desde el nostre departament d’enginyeria, ens prenem molt en serio el problema actual del COVID 19, i hem buscat solucions, per el menys prevenir la possible transmissió de les persones que han de treballar en espais compartits amb altres.

El control de la temperatura de les persones que accedeixen a un lloc, es primordial i es fa una peça imprescindible per intentar frenar la contaminació del virus en lo posible.

Actualment tenim dos sistemes que s’estan implementant en la majoria de llocs que volen controlar la temperatura de les persones, sense haver de dedicar el temps de una persona in-situ, controlan la temperatura amb un sistema manual.

Les solucions més utilitzades son:

1.- Sensor de temperatura per infraroig a certa distància.

La seva principal funció és ajudar a detectar persones amb febre i la seva fiabilitat és equivalent a la d’un termòmetre de mà, amb l’avantatge de no necessitar una persona dedicada a prendre temperatures.

Si la temperatura detectada en la persona excedeix els 37.3ºC, la pantalla es mostrarà en vermell i enviarà immediatament un avís. Aquesta alarma és pot configurar per obtindre l’avís amb la temperatura que l’usuari determini.

Sensor de detecció de temperatura
Prevenció mitjançant sensors de temperatura

Tots els paràmetres de temperatura estan dissenyats per a un escaneig ràpid de la temperatura humana, per tant, no es poden usar per a altres fins. L’aparell fa fins a 4 lectures per segon pel que és capaç de detectar persones en moviment sense necessitat que es parin davant del sensor. Les persones que pasen

2.- Mitjançant càmeres de temperatura

Visualització en temps real de les temperatures mesures a través de la interfície web de la càmera. L’operador actua en conseqüència permetent la comunicació bidireccional amb el micròfon i els altaveus a bord de la càmera per separar aquells en risc de la multitud. Per sobre d’un llindar determinat, es pot activar el LED blanc i / o un missatge d’àudio dels altaveus.

Diagrames de Loxone

VISUALITZACIÓ GRÀFICA EN SISTEMES DE CONTROL I MONITORITZACIÓ

Des de SABELIC entenem la domòtica com un concepte avançat de control sobre qualsevol instal·lació (habitatge, nau o edifici) que utilitza intel·ligència artificial per actuar de forma òptima davant de qualsevol necessitat: climatització, il·luminació, ventilació…

Quan es vol controlar o monitoritzar una sala de calderes és important pels mantenidors, tenir un esquema de la instal·lació amb tots els paràmetres a temps real. 

Des de SABELIC, a partir d’un esquema, plànol o imatge de la instal·lació, podem programar aquesta solució pel teu projecte. 

Sabelic som una empresa partner de Loxone, una empresa líder en instal·lacions de domòtica. A partir de la última actualització del seu software, ja és possible afegir un mòdul de visualització gràfica en els seus projectes.  


Teletreball

Les empreses i/o persones que per la nostre manera de fer, encaixem amb el tele-treball, ja fa anys que hem adoptat aquesta forma de treballar, per la seva flexibilitat, la seva eficàcia, la responsabilitat amb el medi-ambient, la conciliació familiar, etc. i no entenem la nostre feina de una manera diferent. Es tracta de treballar per objectius.

Us explicaré la meva historia. Amb 22 anys havent finalitzat el servei militar, em proposen desde Philips Informàtica, incorporar-me el seu departament comercial, com a Tècnic Comercial. Després de formar-me durant un mes, amb la documentació que em proporcionen a casa i una setmana a un hotel amb tots el meus companys, creuen que ja estic a punt per fer de tècnic comercial i vendre mini-ordinadors amb S.O. i Base de dades propietaris. Ens situem en els anys 80, començament de la informàtica tal com es coneix actualment i abans de néixer el ordinador personal de IBM.

Jo visc a Navarcles ( Comarca del Bages), i m’assignen la gestió comercial de les comarques del Bages, Anoia, Osona i Bergadà i en bon criteri em proposen porta la gestió desde casa, baixant un dia a Barcelona per trobar-me amb els companys, preparar els pressupostos i parlar amb els jefes de com va tot.

El control que tenien el meus jefes sobre mi eren els resultats. No he fitxat en ma vida, ni m’han fet cap trucada de control ( potser una amb els 9 anys que vaig estar treballant a Philips). Es van refiar de mi, hi jo els vaig respondre fen més hores de les que em tocaven.

Dues varen ser les apostes que varen fer els meus jefes amb mi:

1.- tele-treball, treballar desde casa i anar a fer les visites directament sense passar per el despatx i sense cap altre control que els resultats de vendes.

2.- vaig ser el primer tècnic comercial sense títol d’enginyer que entrava. La meva acreditació era comercial. Un dia vaig entendre aquest termes quant amb un discurs del director general, va comentar que la carrera comercial no s’aprenia a les Universitat sino el carrer i que era una carrera de cinc anys, de les llargues. Això explicava que ell fos el director general i no un altre persona carregada de títols universitaris.

Aquestes situacions venen provocades per canvis importants, en aquest cas va ser el principi de la informàtica, el principi dels mini-ordinadors, que el cap de 10 anys donarien pas a les xarxes de pc’s com els coneixem en l’actualitat i que ens va fer re-inventar a tots un altre cop.

Aquesta ja es una segona part, de com vaig deixar de fer tele-treball per Philips i vaig començar a treballar per el meu compte, perquè el mercat ens va portar a ser distribuïdor de informàtica i xarxes de pc’s.

Sabelic incorpora solucions TIC a les màquines de Setvalls

Setvalls es un fabricant de màquines i eines especials per a clients del ram d’automoció, tèxtil i alimentació.

Sabelic ha arribat a un acord amb Setvalls, per tal d’ incorporar a les màquines, els elements necessaris per guardar les dades i poder-les analitzar en un futur, així com dotar-les d’un sistema per poder oferir un suport remot en el cas de problemes.

Els sistemes que incorporem a les màquines estan formats per un Panel PC amb sistema operatiu Linux o Windows i un PLC Open Source de Industrial Shields.

La solució de suport remot es pot complementar amb un Router d’eWon, que fa la funció de Gateway amb els estàndards de seguretat més rigorosos.

Industria Shields acord de formació

Sabelic Serveis arriba a un acord amb Industrial Shields per fer la formació a diferents col·lectius interessat en sistemes Oberts i solucions aplicades a la Industria.

Contingut del curs Arduino I NodeRed
Instal·lació Arduino IDE
Configuració Arduino IDE
Primer projecte: Blink
Programació Visual de Arduino (Node Red)
Aprenent a programar Arduino
Funcionament Arduino
Estructura d’un projecte Sketch
El llenguatge de programació
Ús de variables
Dades, tipus i ús
Projecte Blink (segona part)
Tipus d’operadors
Aprenent a programar Arduino (II)
Arrays y strings
Funcions d’usuari
Llibreries i Ús
Hardware
Hardware, Software & Community
Arduino vs SBC (Single Board Computer)
Tipus de plaques Arduino
Shields Arduino
Usabilitat i maneig
Components electrònics
Memòries que usa Arduino
E/S Digitales
E/S Analógicas, PWM
Sensors
Motors
Comunicacions i protocols
Ús del Port Sèrie en Arduino
Protocol TCP/IP
Ethernet, hardware i ús
Protocol HTTP
Exemples Ethernet amb Arduino
Coneixements avançats en Arduino
Presentació
Arduino
Material de pràctiques
Maneig Arduino bàsic
Pràctiques repàs Arduino
Repàs programació Arduino
Repàs llibreries Arduino
Programació Avançada Arduino
Estructures
Arrays i Strings
Tractament de strings (Avançat)
Funcions definides per usuari
Classes i Objectes
Creació de llibreries
Comunicant-nos amb Arduino (I)
Comunicació per port Sèrie
UART i USB
Bluetooth
Protocol TCP/IP
Maquinari Ethernet
Llibreria Ethernet
Comunicant-nos amb Arduino (II)
Arduino Web Client / Web Server
Connexions HTTP
Wifi en Arduino
4.4. ESP8266
Ús ESP8266 amb Port Sèrie
Programació ESP8266 amb IDE Arduino
Hardware Avançat
Hardware Arduino Avançat
Microcontroladors Arduino
Alimentació
Ports digitals (Avançat)
Ports analògics (Avançat)
EEPROM
Maneig Avançat
SPI
I2C / TWI
Tractament d’Interrupcions
Arduino Watchdog
Arduino Sleep Mode

Implementació del teletreball

Consells per implementar el teletreball en una situació d’emergència social

Encara que l’ideal i adequat és implementar el teletreball d’una forma ordenada, pactada i amb, fins i tot, un període de prova, és probable que les circumstàncies que porten a l’empresa a haver d’optar per aquesta forma de treball remot de manera imprevista, almenys durant un temps.

Definir objectius: Si ja és important tenir clares les tasques a realitzar a l’oficina, quan treballem a distància es fa encara més essencial, sobretot per una menor supervisió i un treball més autònom. Per a això, realitzar llistes de tasques clares i accessibles en tot moment per el teletreballador és clau.
Capacitar el personal: Les tecnologies de la comunicació a distància seran indispensables per tenir els treballadors informats del que han de fer en tot moment. L’ús de les trucades i les vídeo trucades de vegades seran la forma més adequada per comunicar-se i evitar els possibles malentesos que poden donar-se en els missatges de text.
Proporcionar l’equip necessari: El teletreballador ha de comptar un equip igual al què disposava a l’oficina, a més d’accés a Internet. Ja vam veure que les despeses que es puguin derivar d’això, haurien de ser cobertes per l’empresa.
Mantenir una bona comunicació: Empleats i supervisors han de mantenir una comunicació fluïda. A més, és altament recomanable incloure al menys una reunió presencial per mantenir la cohesió grupal.
Compte amb les distraccions domèstiques: Treballar a casa pot venir acompanyat de distraccions, com tasques domèstiques o descansos més llargs del compte. Per això és essencial entendre i establir que encara que estiguem a casa, estem en horari laboral i hem d’evitar realitzar, per tant, activitats que no estiguin relacionades amb les nostres tasques laborals.
Establir una rutina: Es poden establir períodes d’una o diverses hores, sempre dins de la jornada laboral, en els quals s’acorda que tot l’equip estarà accessible.
Reforça la ciberseguretat: En una situació d’emergència social, les presses poden fer-nos descuidats, sobretot pel que fa a seguretat digital es refereix. Per això cal posar atenció a les mesures de ciberseguretat que empresa i teletreballadors hauran de contemplar per assegurar-se que no es filtren dades o són víctimes de hackers.

Teletrabajo por obligación

Teletrabajo. Los cambios vienen obligados por prescripción médica

A los múltiples motivos beneficiosos que tiene el tele-trabajo, ahora con el coronavirus, se hacen más notorios y obligados.

Viendo las noticias, me sorprende que empresas multinacionales, opten por el teletrabajo por miedo a la pandemia de coronavirus y no lo hayan hecho antes para mejorar la calidad de vida de sus trabajadores y de los ciudadanos que viven en la ciudad.

Costes de un comercial en un día de trabajo cualquiera

Me levanto a las 6 de la mañana para ir a trabajar a Barcelona. Dispongo de coche de la empresa por lo que para mi no es un coste, ( la empresa tiene el coste del coche, el seguro, la gasolina y el mantenimiento). La hora de entrada al trabajo es a las 8 h. pero como no me gusta llegar tarde por los problemas de tráfico, siempre salgo antes de mi casa, con lo cual tengo que contar una hora y media de desplazamiento que se pierde. Lógicamente llegando a Barcelona necesito aparcar, si no tienes plaza de párquin te pasas media hora dando vueltas, hasta que al final decides poner el coche en el párquin.

Las visitas en Barcelona intento hacerlas en autobús o metro, por coste, por tiempo y por solidaridad con los barceloneses que tienen que respirar cada día. Algún día igual me atrevo con la bicicleta o el patinete.

Las visitas presenciales cada vez son menos, ya que los clientes también disponen de poco tiempo y somos muchos a vender, entonces nos piden que enviemos la información por correo electrónico, algunos más jóvenes buscan la inmediatez del Washapp y te piden la información por este medio. Nos vamos adaptando a la tecnología.

Es hora de comer y buscamos un restaurante cerca del trabajo. Un gasto más para la empresa que tendrá que pagar los menús diarios de los trabajadores.

Por la tarde la pasaremos en la oficina preparando algun presupuesto y haciendo alguna llamada hasta las 18 que será la hora de vuelta a casa. Con un poco de suerte si no encontramos cortada la carretera, podremos llegar a casa sobre la 20 h. A eso le llamamos conciliación familiar porque prácticamente no vemos a la familia.

Yo aconsejaría a las empresas sacar sus oficinas de Barcelona y ponerlas en estos pueblos de la periferia que se están despoblando. Podrían incluso buscar una subvención y el coste del terreno muy económico. El aire más respirable cerca de la naturaleza, pisos económicos, aparcamiento gratis, conciliación familiar, más salud y un montón más de ventajas que no voy a nombrar.

A que esperáis para hacer el cambio. De las ciudades os van a echar más pronto que tarde y con la tecnología actual se puede trabajar desde cualquier lugar.

En mi pueblo hay muchos solares en venta de antiguas fábricas que cerraron y el alcalde estaría encantado de atenderles.

Salut,

Sabelic Partner de Pick Data

Plataforma Cloud i connexió remota

Aquest mes de gener del 2020 vam tancar un acord de distribució amb Pick Data, empresa que aporta solucions integrals de IoT i connexió remota. Amb aquest acord Sabelic esdevé partner de Pick Data fet que ens permet la comercialització i suport tècnic dels equips d’aquesta marca.
Sabelic ofereix la possibilitat de disposar de una solució claus en ma, de Pick Data, a on s’inclou:
1.- Gateway Pick VPN/3G de l’empresa Pick Data, per les comunicacions segures a la plataforma de IoT EVO. Te autonomia per tal de no perdre cap dada.
2.- Plataforma IoT EVO cloud, es una plataforma ja provada, que oferix connexió VPN amb el Gateway Pick VPN, realitzant una connexió segura, totalment independent de la xarxa de l’empresa, evitant qualsevol interferencia i problemes amb el departament TIC.
La plataforma disposa de diferents verticals ja funcionant en el entorn del consum energetic, que permet oferir solucions claus en ma el client, tot i que es un sistema que pot incorporar qualsevol necessitat del client.
3.- Bridge LR. Sistema de comunicació interna o externa, basada amb xarxa Lora de llarga distancia i baix consum, totalment segur i amb frecuencias separades del wifi per evitar interferències amb ls comunicacions inal·labriques de l’empresa.
Sabelic vol esdevenir un partner de Pick Data referent al territori, donant suport i treballant en el desenvolupament d’aplicacions, tant de connexió remota com tot el relacionat amb la indústria 4.0.

Estrategia Digital

L’estratègia Digital de una empresa, no es una selecció de tecnologies existents en el mercat.

Una estratègia digital ens a de donar les claus de a on i com competir en el context de la nova economia digital.

Les claus d’una estratègia digital passen per repensar l’empresa, gestionar el talent, definir una cultura digital, assumint els riscos, buscant la col·laboració entre les persones, promovent l’innovació amb les noves maneres de fer les coses i per tant necessitem una dimensió vertical des de la direcció de l’empresa fins el últim treballador.

Plataformas IoT o IIoT

Plataforma IIoT

El mercado esta en un momento complicado, no están claras las tendencias y los fabricantes de máquinas, intuyen que el valor añadido de sus máquinas, estará en los servicios que puedan ofrecer, para diferenciarse de sus competidores.

Para poder ofrecer servicios diferentes a la competencia, estos fabricantes intentan ofrecer soluciones de Industria 4.0 en modo de servicios en plataformas propias, empezando a ser un problema para el cliente, que va a disponer de varias plataformas de diferentes fabricantes y múltiples APP’s para móvil. El problema esta servido.

La situación en la que nos estamos encontrando, es que algunas empresa y administraciones públicas, están pidiendo integrar diferentes plataformas en una sola, ya que en caso contrario no solo les acarrea problemas de información duplicada, sino que ademas les acarrea problemas de organización.

Envelliment actiu

Impacte de la tecnologia en el sistemes de salut i benestar social.

Cas d’us de l’activitat de una persona gran amb mobilitat reduïda

La reducció de la taxa de mortalitat que s’ha produït en les últimes dècades a tot el mon, comporta canvis en la distribució per edats de la població.

Com a conseqüència, la esperança de vida de persones majors de 60 anys, es de 20 anys més, per tant en el mont hi hauran més persones grans que nens i nenes.

Aquest canvis tenen un gran impacte en els sistemes de salut i benestar social.

En aquest context, mitjançant la tecnologia, hem de intentar fomentar i perllongar la independència de les persones grans en el seu propi entorn, responen així a les necessitats reals de les persones que tenen cura d’ells, els proveïdors de serveis i les autoritats.

Per aquest motiu des de Sabelic volem integrar milers de dispositius, que arrepleguen i analitzen informació sobre l’estil de vida i l’entorn dels individus, per identificar les seves necessitats i oferir solucions personalitzades, mantenint sempre la seguretat i la privadesa de les dades.

Sabelic esta desenvolupant un sistema de serveis basats en IoT per l’envelliment actiu.

La flexibilitat i la ubiqüitat de les tecnologies IoT, permet realitzar una transformació digital dels serveis per a l’envelliment actiu, al llarg de tota la cadena de valor, desde la prevenció fins a la rehabilitació, centrant-se sempre en el benestar i la qualitat de vida de les persones majors.

Pilot assistència a la gent gran

Estem buscant una empresa d’atenció domiciliaria, interessada en fer un pilot per monitoritzar en remot, el exercici que realitza una persona gran, amb poca mobilitat. Oferim la solució complerta per tal de fer-ne el seu seguiment. La aplicació pot disposar de diferents localitzacions, obert a varies plataformes i poden suportar altres tipus de sensorització, com temperatura, humitat moviment, etc. Funciona en diferents sistemes de comunicació, wifi, Lora, 4G i altres.