Todas las entradas de en Robert Comellas

Sabelic Partner de Pick Data

Plataforma Cloud i connexió remota

Aquest mes de gener del 2020 vam tancar un acord de distribució amb Pick Data, empresa que aporta solucions integrals de IoT i connexió remota. Amb aquest acord Sabelic esdevé partner de Pick Data fet que ens permet la comercialització i suport tècnic dels equips d’aquesta marca.
Sabelic ofereix la possibilitat de disposar de una solució claus en ma, de Pick Data, a on s’inclou:
1.- Gateway Pick VPN/3G de l’empresa Pick Data, per les comunicacions segures a la plataforma de IoT EVO. Te autonomia per tal de no perdre cap dada.
2.- Plataforma IoT EVO cloud, es una plataforma ja provada, que oferix connexió VPN amb el Gateway Pick VPN, realitzant una connexió segura, totalment independent de la xarxa de l’empresa, evitant qualsevol interferencia i problemes amb el departament TIC.
La plataforma disposa de diferents verticals ja funcionant en el entorn del consum energetic, que permet oferir solucions claus en ma el client, tot i que es un sistema que pot incorporar qualsevol necessitat del client.
3.- Bridge LR. Sistema de comunicació interna o externa, basada amb xarxa Lora de llarga distancia i baix consum, totalment segur i amb frecuencias separades del wifi per evitar interferències amb ls comunicacions inal·labriques de l’empresa.
Sabelic vol esdevenir un partner de Pick Data referent al territori, donant suport i treballant en el desenvolupament d’aplicacions, tant de connexió remota com tot el relacionat amb la indústria 4.0.

Estrategia Digital

L’estratègia Digital de una empresa, no es una selecció de tecnologies existents en el mercat.

Una estratègia digital ens a de donar les claus de a on i com competir en el context de la nova economia digital.

Les claus d’una estratègia digital passen per repensar l’empresa, gestionar el talent, definir una cultura digital, assumint els riscos, buscant la col·laboració entre les persones, promovent l’innovació amb les noves maneres de fer les coses i per tant necessitem una dimensió vertical des de la direcció de l’empresa fins el últim treballador.

Plataformas IoT o IIoT

Plataforma IIoT

El mercado esta en un momento complicado, no están claras las tendencias y los fabricantes de máquinas, intuyen que el valor añadido de sus máquinas, estará en los servicios que puedan ofrecer, para diferenciarse de sus competidores.

Para poder ofrecer servicios diferentes a la competencia, estos fabricantes intentan ofrecer soluciones de Industria 4.0 en modo de servicios en plataformas propias, empezando a ser un problema para el cliente, que va a disponer de varias plataformas de diferentes fabricantes y múltiples APP’s para móvil. El problema esta servido.

La situación en la que nos estamos encontrando, es que algunas empresa y administraciones públicas, están pidiendo integrar diferentes plataformas en una sola, ya que en caso contrario no solo les acarrea problemas de información duplicada, sino que ademas les acarrea problemas de organización.

Envelliment actiu

Impacte de la tecnologia en el sistemes de salut i benestar social.

Cas d’us de l’activitat de una persona gran amb mobilitat reduïda

La reducció de la taxa de mortalitat que s’ha produït en les últimes dècades a tot el mon, comporta canvis en la distribució per edats de la població.

Com a conseqüència, la esperança de vida de persones majors de 60 anys, es de 20 anys més, per tant en el mont hi hauran més persones grans que nens i nenes.

Aquest canvis tenen un gran impacte en els sistemes de salut i benestar social.

En aquest context, mitjançant la tecnologia, hem de intentar fomentar i perllongar la independència de les persones grans en el seu propi entorn, responen així a les necessitats reals de les persones que tenen cura d’ells, els proveïdors de serveis i les autoritats.

Per aquest motiu des de Sabelic volem integrar milers de dispositius, que arrepleguen i analitzen informació sobre l’estil de vida i l’entorn dels individus, per identificar les seves necessitats i oferir solucions personalitzades, mantenint sempre la seguretat i la privadesa de les dades.

Sabelic esta desenvolupant un sistema de serveis basats en IoT per l’envelliment actiu.

La flexibilitat i la ubiqüitat de les tecnologies IoT, permet realitzar una transformació digital dels serveis per a l’envelliment actiu, al llarg de tota la cadena de valor, desde la prevenció fins a la rehabilitació, centrant-se sempre en el benestar i la qualitat de vida de les persones majors.

Pilot assistència a la gent gran

Estem buscant una empresa d’atenció domiciliaria, interessada en fer un pilot per monitoritzar en remot, el exercici que realitza una persona gran, amb poca mobilitat. Oferim la solució complerta per tal de fer-ne el seu seguiment. La aplicació pot disposar de diferents localitzacions, obert a varies plataformes i poden suportar altres tipus de sensorització, com temperatura, humitat moviment, etc. Funciona en diferents sistemes de comunicació, wifi, Lora, 4G i altres.

Que es Lora

La xarxa Lora per a municipis de Barcelona

  • Xarxa Privada en que no es depèn de tercers i no hi ha subscripció mensual.
  • Protocol obert.
  • És una xarxa NOMÉS per a aplicacions Iot.
  • La latència no és un element crític.
  • La freqüència de presa de dades no és un element crític.
  • Baix consum, equips amb mínim manteniment, en remot, alimentats per bateries.
  • És una tecnologia IP, parla el llenguatge d’internet.
  • Tecnologia de baix cost.
  • Xarxa escalable.
  • Llarg abast

Sabelic incorpora solucions TIC a les màquines de Setvalls

Setvalls es un fabricant de màquines i eines especials per a clients del ram d’automoció, tèxtil i alimentació.

Sabelic ha arribat a un acord amb Setvalls, per tal d’ incorporar a les màquines, els elements necessaris per guardar les dades i poder-les analitzar en un futur, així com dotar-les d’un sistema per poder oferir un suport remot en el cas de problemes.

Els sistemes que incorporem a les màquines estan formats per un Panel PC amb sistema operatiu Linux o Windows i un PLC Open Source de Industrial Shields.

La solució de suport remot es pot complementar amb un Router d’eWon, que fa la funció de Gateway amb els estàndards de seguretat més rigorosos.

Industria Shields acord de formació

Sabelic Serveis arriba a un acord amb Industrial Shields per fer la formació a diferents col·lectius interessat en sistemes Oberts i solucions aplicades a la Industria.

Contingut del curs Arduino I NodeRed
Instal·lació Arduino IDE
Configuració Arduino IDE
Primer projecte: Blink
Programació Visual de Arduino (Node Red)
Aprenent a programar Arduino
Funcionament Arduino
Estructura d’un projecte Sketch
El llenguatge de programació
Ús de variables
Dades, tipus i ús
Projecte Blink (segona part)
Tipus d’operadors
Aprenent a programar Arduino (II)
Arrays y strings
Funcions d’usuari
Llibreries i Ús
Hardware
Hardware, Software & Community
Arduino vs SBC (Single Board Computer)
Tipus de plaques Arduino
Shields Arduino
Usabilitat i maneig
Components electrònics
Memòries que usa Arduino
E/S Digitales
E/S Analógicas, PWM
Sensors
Motors
Comunicacions i protocols
Ús del Port Sèrie en Arduino
Protocol TCP/IP
Ethernet, hardware i ús
Protocol HTTP
Exemples Ethernet amb Arduino
Coneixements avançats en Arduino
Presentació
Arduino
Material de pràctiques
Maneig Arduino bàsic
Pràctiques repàs Arduino
Repàs programació Arduino
Repàs llibreries Arduino
Programació Avançada Arduino
Estructures
Arrays i Strings
Tractament de strings (Avançat)
Funcions definides per usuari
Classes i Objectes
Creació de llibreries
Comunicant-nos amb Arduino (I)
Comunicació per port Sèrie
UART i USB
Bluetooth
Protocol TCP/IP
Maquinari Ethernet
Llibreria Ethernet
Comunicant-nos amb Arduino (II)
Arduino Web Client / Web Server
Connexions HTTP
Wifi en Arduino
4.4. ESP8266
Ús ESP8266 amb Port Sèrie
Programació ESP8266 amb IDE Arduino
Hardware Avançat
Hardware Arduino Avançat
Microcontroladors Arduino
Alimentació
Ports digitals (Avançat)
Ports analògics (Avançat)
EEPROM
Maneig Avançat
SPI
I2C / TWI
Tractament d’Interrupcions
Arduino Watchdog
Arduino Sleep Mode

Abrir chat