1. PROPIETAT DEL LLOC WEB I SERVEIS OFERITS

Sabelic Serveis, SL (en endavant, «Sabelic Serveis») és el propietari del lloc web www.sabelic.com, un lloc que ofereix serveis d’informació sobre les activitats realitzades per Sabelic Serveis.

El lloc www.sabelic.com(en endavant, el «lloc web») proporciona informació als seus usuaris sobre productes, solucions, serveis, innovacions i altres assumptes d’interès relacionats amb les activitats esmentades.

No es realitzen transaccions comercials al lloc web i els serveis prestats per Sabelic Serveis a través del lloc web són gratuïts, tret que s’indiqui el contrari en qualsevol cas particular.

Sabelic Serveis té la seva seu social al carrer Bonavista, 38, 08270 de Navarcles (Barcelona), i esta inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 42358, foli 93, full B-405143 amb CIF B65483489. 

2. CONDICIONS D’ÚS

L’ús del lloc web implica l’acceptació plena per part de l’usuari de totes i cadascuna de les condicions contingudes en aquest avís legal. Si no esteu d’acord amb alguna de les condicions d’aquest avís legal, no hauríeu d’utilitzar el lloc web.

3. PROTECCIÓ DE DADES DE NATURA PERSONAL

En compliment del que disposa l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), Sabelic Serveis, SL l’informa que les dades personals facilitades per l’usuari a Sabelic Serveis, SL , mitjançant el lloc web o qualsevol altre mitjà, s’introduirà en un fitxer pertanyent a Sabelic Serveis, SL, que garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades esmentades.

Sabelic Serveis, SL, amb domicili social al carrer Bonavista, 38, 08270 de Navarcles (Barcelona), és l’encarregada de tramitar aquest fitxer. L’usuari pot exercir els seus drets d’oposició, accés, rectificació i supressió de les dades tal com s’estableix als articles 15 i 16 de la LOPD enviant la seva sol·licitud per correu electrònic a info@sabelic.com.

Sabelic Serveis, SL recopila les dades personals dels usuaris per proporcionar els serveis oferts al lloc web i preparar perfils d’usuaris per millorar i personalitzar aquests serveis amb finalitats comercials, publicitàries i de formació. En el cas que les dades recollides s’utilitzessin per a finalitats diferents de les esmentades anteriorment, Sabelic Serveis, SL sol·licitarà el consentiment exprés i per escrit de l’usuari.

Sabelic Serveis, SL ha adoptat les mesures tècniques necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar manipulacions, pèrdues o processos o accessos no autoritzats, d’acord amb el que estableix el Reglament sobre mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que contenen dades personals, aprovat pel Reial decret 994 / 1999 de l’11 de juny.

Sabelic Serveis, SL es compromet a mantenir en secret les dades personals proporcionades per l’usuari, de manera que, tret que sigui legalment requerit, no facilitarà ni transmetrà aquesta informació a tercers sense el consentiment previ i per escrit de l’usuari.

4. MENORS

Els continguts del lloc web estan destinats a adults. Sabelic Serveis, SL no busca obtenir dades sobre menors. Si Sabelic Serveis, SL s’assabenta de l’existència en els seus fitxers de dades personals d’un menor, els suprimirà immediatament.

5. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Tots els continguts, imatges, dissenys, dibuixos, logotips, marques comercials i qualsevol altre element distintiu o signe que aparegui o pugui aparèixer en el futur al lloc web pertanyen a Sabelic Serveis, SL. L’usuari haurà d’utilitzar els serveis del lloc web respectant els drets de propietat esmentats i l’ús dels serveis no li concedirà cap dret pel que fa als continguts del lloc web.

Qualsevol còpia, distribució o transformació dels continguts del lloc web no autoritzats específicament pel titular d’aquests continguts constitueix un incompliment de la legislació vigent sobre propietat industrial i intel·lectual.

Sabelic Serveis, SL és el propietari dels drets exclusius d’explotació del lloc web, de manera que qualsevol còpia de tot o part d’aquest ha de ser expressament autoritzada per Sabelic Serveis, SL.

6. ENLLAÇOS

El lloc web pot contenir enllaços a altres llocs web per tal de complementar els serveis oferts a l’usuari. Sabelic Serveis, SL no és el propietari d’aquests llocs web, de manera que no es fa responsable dels seus continguts ni dels danys i perjudicis que el seu ús pugui causar a l’usuari.

Si l’usuari del lloc web accedeix a aquests llocs web i als serveis que ofereix, Sabelic Serveis, SL quedarà fora de l’abast de qualsevol tipus de relació establerta entre l’usuari i els propietaris d’aquests llocs web o qualsevol tercer relacionat amb ells.

A més, qualsevol propietari del lloc web que vulgui inserir un enllaç al lloc web ha d’obtenir l’autorització prèvia de Sabelic Serveis, SL.

Sabelic Serveis, SL no serà responsable del contingut d’aquests llocs web que incloguin un enllaç al lloc web i romandrà fora de l’abast de qualsevol relació establerta entre els seus propietaris i usuaris del lloc web.

7. ÚS DE COOKIES

El lloc web utilitza «cookies» per personalitzar el seu contingut per al benefici de l’usuari. Una cookie és un fitxer de dades emmagatzemat al disc dur de l’ordinador de l’usuari que revela el tipus de navegador o sistema operatiu utilitzat, així com els seus interessos i preferències.

L’usuari pot configurar el seu ordinador de manera que s’eliminin les cookies del disc dur o es rebi una notificació abans de desar una cookie.

8. GARANTIA I RESPONSABILITAT

Sabelic Serveis, SL ha fet tots els esforços possibles per garantir que la informació del lloc web sigui exacta i actualitzada. Tot i això, Sabelic Serveis, SL no garanteix ni es responsabilitza de la precisió i actualització dels continguts del lloc web. Sabelic Serveis, SL no es fa responsable de cap error o omissió en els continguts del lloc web i es reserva el dret de modificar-los en qualsevol moment sense previ avís.

No es realitza cap tipus de transacció comercial al lloc web i cap dels seus continguts es pot considerar una oferta contractual a l’usuari. La relació comercial entre Sabelic Serveis, SL i els seus clients es regeix pels Termes i condicions generals de Sabelic Serveis i / o per altres condicions generals o acords específics. Els continguts del lloc web no tenen prioritat sobre els termes de la relació comercial entre Sabelic Serveis, SL i els seus clients, ni determinen la política de vendes que Sabelic Serveis, SL decideix adoptar en qualsevol moment.

El lloc web pot contenir declaracions de caràcter subjectiu que expressin les opinions de Sabelic Serveis, SL o de tercers sobre esdeveniments futurs i que, per tant, estan subjectes a incertesa. Sabelic Serveis, SL no es fa responsable de la influència que aquestes declaracions puguin tenir en l’usuari ni de les seves conseqüències en les accions o omissions de l’usuari.

Sabelic Serveis, SL no es fa responsable de cap error o mal funcionament del lloc web, ja sigui intrínsec o a causa de les funcions i limitacions d’Internet. L’usuari assumeix tots els riscos derivats de l’ús d’Internet, inclosa la possible transmissió de virus informàtics. Sabelic Serveis, SL no garanteix el funcionament ininterromput dels serveis del lloc web i no es fa responsable dels danys o pèrdues causats per la interrupció dels esmentats serveis. En particular, Sabelic Serveis, SL no es fa responsable per circumstàncies de força major com incendis, vagues i talls de subministrament elèctric, o qualsevol altre esdeveniment imprevist o inevitable.

En qualsevol cas, Sabelic Serveis, SL només serà responsable dels danys i perjudicis previstos o que es poguessin preveure durant l’ús del lloc web per part de l’usuari, i que siguin conseqüència directa i necessària d’un incompliment greument negligent de les obligacions contractuals substancials.

El fet que el lloc web descrigui o presenti certs productes no implica el compromís de Sabelic Serveis, SL que aquests productes estaran disponibles per a l’usuari.

L’exclusió de responsabilitats i garanties descrites en aquesta secció s’aplicarà tant a Sabelic Serveis, SL com als seus directius, directius, empleats i representants.

9. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les condicions d’ús del lloc web contingudes en aquest avís legal, així com la relació entre l’usuari i Sabelic Serveis, SL, es regiran i s’entendran d’acord amb la legislació espanyola. Per resoldre qualsevol conflicte que pugui sorgir, l’usuari i Sabelic Serveis, SL se sotmeten expressament a la competència i jurisdicció dels jutjats de la ciutat de Terrassa, renunciant expressament al dret a qualsevol altra jurisdicció a la qual pogués tenir dret.

Sabelic Serveis, SL

UA-39007853-4